Frp og PST

SA#232267 Verdens Gang

ADVARER: Frp-leder Siv Jensen vil ha en kraftig styrking av Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: AP

Fremskrittspartiet forsøker å hente stemmer på terrorfrykt. Det kan gjøre Norge farligere.

Det siste i en serie utspill om terror er partileder Siv Jensens tale til landsstyret i helgen. Der tok hun til orde for en massiv opprustning av PST, og en spesiell oppmerksomhet mot muslimske andregenerasjons innvandrere. De som « … har vokst opp i et vestlig samfunn, og likevel blitt indoktrinert til å hate vestlige verdier», som hun sa i talen.

Hvis Siv Jensen med dette mener at PST i dag ikke er klar over faren for radikalisering av unge norske muslimer, så kan man lure på hvor hun har vært de siste årene. Er det én gruppe som følges tett, så er det akkurat disse.

Effektive samtaler

Flere unge muslimer har de siste årene hatt formelle «bekymringssamtaler» med PST. Der får de, i en rolig tone, en orientering om hvordan enkelte krefter kan forsøke å misbruke deres religiøse engasjement. I verste fall rekruttere dem til terror eller andre ulovlige handlinger. Samtalen skal fortone seg som ganske alvorlig, men allikevel foregå med respekt for menneskers religions- og ytringsfrihet. Allikevel legges det ikke skjul på hvilke midler de norske hemmelige tjenestene rår over, dersom man velger å krysse grensen over mot det ulovlige.

Dette har vist seg å være effektivt. Samme metode har vært brukt for å bekjempe at unge folk med høyreekstreme sympatier blir radikalisert og ender med å bruke vold.

En effektiv håndtering av eventuelle trusler fra muslimer i Norge, er helt avhengig av et nært og tillitsfullt forhold mellom PST og muslimske menigheter og miljøer. De som er nærmest miljøene, er de som først kan oppdage at noen er i ferd med å havne i trøbbel. Mistillit mellom de norske hemmelige tjenestene og de muslimske miljøene, kan derfor øke terrorfaren.

I denne sammenhengen kan Frps planer om særskilte regler for overvåkning av andregenerasjons innvandrere gjøre mer skade enn nytte. Det er vanskelig å forstå utspillet som noe annet enn et kynisk forsøk på å slå mynt på folks terrorfrykt og innvandringsskepsis.

Mistillit fra Siv

Forslaget virker veldig bakpå. De fleste som jobber med terrorbekjempelse pleier å være enige om at den største trusselen er den man ikke er vet eksisterer. Faren for at andregenerasjons innvandrere med et sterkt religiøst engasjement kan blir rekruttert til terror, er man i grad klar over. Det er blitt sagt klart og tydelig i PSTs åpne trusselvurderinger de siste årene.

Siv Jensens utspill i helgen vitner egentlig om mistillit til PSTs innsats mot terror. Selv om hun i sin tale forsøker å fremstille det som om hun taler sikkerhetstjenestens sak. Hun mener tydeligvis at PST ikke har kontroll på terrorfaren, siden det må settes større ressurser inn mot en bestemt gruppe. Hvor hun har akkurat dette fra, er vanskelig å vite. Kanskje har hun full innsikt i PSTs arbeid? Det er i så fall oppsiktsvekkende.

Jernneve virker ikke

Å verne innbyggerne mot terror er en av statens viktigste oppgaver. Det er en av grunnene til at vi aksepterer at det finnes hemmelige tjenester med videre fullmakter enn det vanlig politi har. Men lite tyder på at jernneve og egne regler for bestemte grupper er det mest effektive. Tvert imot. Et samfunn der man tvinger grupper til å plassere seg på hver side av en kløft, er mer utsatt for terror.

Og for PST vil jobben bli mye vanskeligere hvis man ikke har tillit i muslimske miljøer. For den som ønsker å hemme PST, vil det mest effektive være å fremstille tjenesten som antiislamsk. For eksempel ved å plassere en krenkende tegning av profeten Muhammed på Facebook-siden deres.

Det er betenkelig at et politisk parti ønsker å styre PST slik at det bli mindre effektivt. I denne saken har Frp liten troverdighet når de hevder at målet er et tryggere Norge.

Akkurat Nå fra VGs papirutgave 22. februar

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

1 kommentar

  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Sissel Kruse Larsen, Frithjof Jacobsen. Frithjof Jacobsen said: Har skrevet om Frps forsøk på å være PST i VG i dag. Resultatet kan bli et farligere Norge. http://bit.ly/eXjmqM [...]

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00