Lite skyld, mye ansvar

En kampanje for fullstendig å utrydde mobbing er dessverre dømt til å mislykkes.

I verste fall kan et slikt mål føre til det motsatte, nemlig at mobbing blir skjult og gjemt bort for å oppfylle statistiske mål som forventes av skoler og andre som har med barn og ungdom å gjøre.

Empati, det vil si evnen til å forstå hvordan ene egne handlinger virker inn på andre, er noe som utvikles gjennom oppveksten. For noen faller det mer naturlig enn andre. En god del mobbing skyldes nok akkurat denne mangelen på empati.

Et krafttak mot mobbing, kan fort bli et krafttak mot mobberne. Og da blir det vanskelig. For mange mobbere er selv ofre for krenkelser eller mobbing. Det gjør at mange lærere og andre fagpersoner, med rette, synes det problematisk å demonisere dem.

Hvis vi skal komme mobbing til livs må vi være mer opptatt av ansvar enn skyld. Alle som går i norsk skole kan med loven i hånd kreve et godt «psykososialt arbeidsmiljø», som det heter i opplæringsloven. Det må de voksne ta ansvar for. Skoleledere og rektorer må løfte kampen mot mobbing høyere. Å bekjempe mobbing er ikke en sak for eksperter eller spesielt utdannede personer, det er en viktig del av det daglige arbeidet i skolen. Mobbing er nemlig ikke unntaket, det er dessverre regelen. Jo tidligere man kan slå ned på tilløp til mobbing, jo bedre. Og det er de som er nærmest elevene som har best forutsetning for å oppdage mobbingen.

Noen ganger holder det kanskje med en prat, eller å vise at man skjønner hva som foregår. Andre ganger må kraftigere og mer omfattende tiltak til. Da må det finnes kunnskap om feltet tilgjengelig. Det som ikke går an er å forholde seg passive til mobbingen.

Mange i skolen vil mene at foreldrenes ansvar havner i skyggen. De har rett i at foreldrene er helt sentrale i kampen mot mobbing. Hvis ikke skolen og foreldrene trekker i samme retning, blir oppgaven mye vanskeligere. Men om foreldre skulle svikte, så er det likevel ingen unnskyldning for skolen. Norske barn kan ikke velge om de vil gå på skole eller ikke. Mange kan heller ikke velge hvem de går på skole med. De som blir mobbet har en soleklar rett til å slippe det.
Uansett hvem som har skylden for at mobbingen foregår.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00