Odin bør bli hjemme

Å ta et oppgjør med ukulturen i en del av Telemarkbataljonen, betyr ikke at man er sofakriger. Mange norske soldater i Afghanistan er også kritiske til hodeskallemerker, hevnprat og Valhall-rop. Historien viser at det er god grunn til det.

Uttalelsene fra norske soldater om at «hensikten er å drepe», og at «krig er bedre enn sex», minner om en hendelse fra Irak-krigen. Også den en beretning om soldatkultur på ville veier. Den sto i det amerikanske tidsskriftet New Yorker i fjor, under tittelen «The Kill Company».

Oberst Michael Steele, kommanderte en brigade i den amerikanske elitedivisjonen 101. Airborne. Steeles soldater ble kalt for Rakkasans, og var kjent for aggresjon, handlekraft og personlig initiativ. Egenskaper som er nyttige og prisverdige i krig.

Dyrket aggresjon

Oberst Steele brukte mye tid på å dyrke frem aggresjon hos soldatene sine. For ham var det en slags livsforsikring. Noe av forklaringen ligger i Steeles egen historie.

I1993 var han kaptein og kompanisjef for en gruppe Ranger-soldater i Mogadishu. I løpet av en blodig natt i oktober det året, ble flere av soldatene hans drept av somalisk milits. Natten og operasjonen er kjent fra filmen «Black Hawk Down».

Steele skal ha blitt svært preget av det som skjedde den natten. I ettertid konkluderte han med at soldatene hans var for dårlig forberedt.

De var ikke dårlig trent. Ranger-soldater er blant de mest hardføre i det amerikanske forsvaret. Flere av dem går videre til spesialstyrkene.

De kan fire seg ned fra helikoptre, klatre opp loddrette fjellvegger og tåle fysiske belastninger som ville tatt livet av mange andre.

Problemet, mente Steele, var at soldatene hans ikke tidlig nok skjønte at de hadde havnet i en situasjon der det var nødvendig å bruke vold. Det tok for lang tid før de skjønte at de måtte drepe fienden. Det kan ha kostet flere unge amerikanere livet den natten.

Etter dette var Steele overbevist om at amerikansk militær trening la for stor vekt på andre ting enn føre krig. Han oppdro sine egne soldater på en annen måte. Ba dem se på seg selv som rovdyr. «If you mess with me, I’ll eat you», skal ha vært et mye brukt slagord.

Omtanke

Steele skal ikke ha gjort dette fordi han var en tilhenger av vold for voldens skyld. Heller ikke fordi han var opptatt av å løse militære oppdrag for enhver pris, eller fordi han avskydde fienden i Irak som mennesker. Han gjorde av omtanke for sine egne soldater. Fordi han ikke ønsker å miste flere unge amerikanere slik som den grusomme natten i Mogadishu i 1993.

I leiren til Rakkasans, skal det ha vært godt synlige «killboards». Tavler der antallet drepte fiender ble ført opp, sortert på tropper og lag. Det skal også ha vært humoristiske skilt som delte ulike soldatavdelinger inn i gruppene «kjøttspisere» og «vegetarianere».

Steeles Rakkasans løste mange vanskelige oppdrag, og ble regnet som gode soldater. En avdeling man brukte når farlige og krevende oppdrag måtte løses.

Men til slutt gikk det galt. Noen av Steeles soldater henrettet sannsynligvis bakbundne irakiske krigsfanger. Steele endte med å få en offisiell reprimande etter en militær gransking. Den endte i praksis hans militære karriere.

Farlig oppbygging

Historien om Steele går rett inn i noe av det vanskeligste med krig i vår tid. Hvordan skal man forberede unge mennesker fra trygge og rike land, på krigens grusomheter? Hvordan skal man trene dem slik at de kan løse oppdragene sine, med ekstrem vold hvis det er nødvendig? Og hvordan skal man sette dem i stand til å ta liv på slagmarken, uten at de får et lettsindig forhold til liv og død, samtidig som man ikke skal utsette dem for ødeleggende moralske kvaler hvis de i en kampsituasjon har drept en fiende?

Symboler, språkbruk og uttalelser som ville vært sjokkerende i det sivile samfunn, har alltid vært en del av krigen. At enkelte offiserer i det norske forsvaret mener norrøn mytologi og dødningskaller kan være gode hjelpemidler for å bygge et nødvendig samhold, eller å holde en del potensielt belastende opplevelse på en viss mental avstand, går an å forstå.

Men en systematisk oppbygging av en krigersk subkultur i en militær avdeling er likevel farlig. For det er ikke gitt at alle soldatene skjønner hva som er prat og oppildning, og hva som er alvor. Og veien fra en systematisk machokultur der krig er bedre enn sex, og drap er selve hensikten, kan fort ende i noe langt mer alvorlig. Det ville vært en tragedie, ikke bare for en eventuell afghaner som blir drept ved en feil. Men også for de unge soldatene som må leve med det de har gjort etterpå.

Derfor er det viktig at Forsvaret raskt og nådeløst blir kvitt ukulturen vi har fått vite om i Afghanistan. Men de trenger ikke å gjøre noen til syndebukker.

Det er bedre om man forsøker å lære noe av det som har skjedd. At det kan skje, er nemlig ikke så vanskelig å skjønne.

Akkurat Nå VGs papirutgave 28. september

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

43 kommentarer

 1. Forsvaret har lange tradisjoner for bruk av norrøne symboler og mytologi.

  Forsvarsminister Grete Faremo hadde selv rollen som gudmor da de to sist ankomne C-130J Super Herculesene «Siv» og «Nanna» ble døpt hos 135. luftving på Gardermoen flystasjon. «Siv» og «Nanna» har fått navn etter de norrøne gudene Tor og Balders koner.

  Se link: http://www.tu.no/motor/article255354.ece

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marius - september 28, 2010 at 10:49 am
 2. VGs mange oppslag til tross, så klarer jeg fremdeles ikke å se at det er dokumentert noen usunn kultur. En masse løsrevne sitater og hendelser, javel – som kanskje eller kanskje ikke er uttrykk for noe kritikkverdig.

  I denne kommentaren bruker journalisten en HELT ANNEN og på ingen måte sammenliknbar hendelse i Irak for å begrunne sin moralske forargelse.

  Forsvarsledelsen uttrykker bekymring for usunn symbolbruk (vikinghjelm, Valhall osv) – men det nevnes ikke at nettopp vikingskipet er avdelingens offisielle merke. Skal man bygge en visuell kultur rundt avdelingen, er det vel naturlig å ta utgangspunkt i nettopp det?

  I en masteroppgave fra Forsvarets stabsskole fra 2009 konkluderes det med profesjonalitet, god kulturell og etisk forankring og ingen tvilsomme subkulturer ved Telemark bataljonen:
  http://www.bibgate.mil.no/fhs/Masteroppgaver/2009/oppgaver/Forsjord%20Kjell%20Rune.pdf

  Denne bloggposten, VGs teppebombing av offentligheten med moralsk harme er uttrykk for moralsk panikk – i likhet ned den vi ser komme fra forsvarsledelsen.

  Muligens, og sikkert også trolig, finnes det enkelttilfeller av kritikkverdige handlinger og holdninger. Men noen kultur er det neppe snakk om. Det er langt fra dokumentert.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pål Hivand - september 28, 2010 at 11:05 am
 3. Anne-Grethe Strøm-Erichsen satte mandag denne uken ny nordisk rekord i politisk korrekthet!
  Kan krig dirves sivilisert? JA, men hele den etiske tankegang bak krigføring er er at hensikten helliger middelet. En agressiv soldat er bedre enn en passiv soldat, en sint soldat er mer handlekraftig enn en redd soldat, en soldat som har identitet i sin egen gruppe, er den beste soldat (erfaring fra Israels hær, en av verdens beste, sier dette). Der man tar ansvar for sine våpenbrødre og føler sterke bånd til dem, vil man kjenne hat overfor dem som har likvidert sine våpenbror. Derfor ligger det mye positivt i symbolbruken der man minnes “Jokke”.
  I sitt militære vesen vil aldri en soldats oppgave være å drive tankearbeid. Han skal i ytterste konsekvens utføre ordre, de store idealer tilhører den politiske ledelse, selv om vi alle til syvende og sist er ansvarlige for våre handlinger. Det blir derfor den overordnedes oppgave å sette grenser for handling. Språkbruk er en ting, handling en annen. Handlinger skal beordres. Derfor tillat språkbruk, men sette strenge grenser for handling, og hold befal ansvarlig for eventuelle krigsforbrytelser.
  Strøm-Erichsen er kanskje forsvarsminister, men hun kommer aldri til å bli noen krigsminister. Jeg har aldri sett en mer lunken holdning til krigføring. Hvis man ikke er overbevist om at man må gå til krig, så går man ikke til krig. Man tar ikke liv uten den dypeste overbevisning!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Arne Ivar Mæhle - september 28, 2010 at 11:15 am
 4. Forøvrig kan det tillegges at Telemark bataljonens avdelingsmerke er et vikingsskip

  http://www.mil.no/haren/styrker/tmbn/start/;jsessionid=2BMBRSRDP4L4FQFIZYGSFEQ?_requestid=35715

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marius - september 28, 2010 at 11:26 am
 5. Til Arne Ivar Mæhle.

  Grete Faremo, ikke Anne-Grethe Strøm-Erichsen…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Christer - september 28, 2010 at 11:56 am
 6. Sto mye vettugt å lese her:
  http://www.bibgate.mil.no/fhs/Masteroppgaver/2009/oppgaver/Forsjord%20Kjell%20Rune.pdf

  Den nyetablerte historien i Tmbn er tuftet på det norrøne og vikingtiden. Avdelingsmerke, navn på bygg, navnsetting av vogner og kjøretøy, og Den grønne leidang, er alle knyttet til vikingtiden. Vektlegging av det norrøne og vikingtid i avdelingskulturen kan virke profan opp mot den tradisjonelle kulturen i Forsvaret. Tmbn er selv klar over at denne kulturen fikk et frynsete rykte etter å ha blitt misbrukt før og under 2. verdenskrig av frontkjempere og tyske avdelinger.Fotnote 115

  Fotnote 115
  “1) For mye fokus på hedensk blot (ikke forenlig med verdigrunnlag)
  2) Nazistenes bruk av navn og symboler i perioden 1936-1945. Denne fellen må vi ikke gå i”.
  Kilde: Statutter for Den Grønne Leidang 2007 s.5

  Krigsrop, kamprop, motto og eget stammespråk er viktig riter og samlingsfaktorer hos avdelingene i Tmbn. Eksempler på dette er Mekanisert kompani 4 (Mekkp 4) som har
  kampropene; ”Hoa!”, og ”Til Valhall!”. I Stridsvognseskadron 1 (Strvesk 1) så gjelder mottoet:” Stil, humør og faglig dyktighet”.

  Motto og kamprop understreker avdelingens primærfunksjon og nærhet til fienden. Det naturlige for Mekanisert kompani 4, som en infanteriavdeling, er å fokusere på det klosse hold til fienden.
  Kompaniet stresser muskelhistorikk og kontrollert aggressivitet. Derfor ser det ut til at krigsropet passer med kollektivt angrep og forflytning, hvor adrenalin frigjøres naturlig eller ved rop og skrik. Videre skal en ikke se bort fra effekten det kan ha på motstanderen. Mottoet derimot påberoper en hentydning til den norrøne ærefulle død på slagmarken som gir umiddelbar plass i paradiset Valhall blant sine våpenbrødre. Det kan tydes som en erkjennelse av at død og lemlestelse er en naturlig del av det man bedriver og da er det viktig å erkjenne dette også i forberedelse til striden. Dette fokus forteller respondentene er vektlagt under trening på stridsteknikk.

  Personell i Strvesk 1 på den annen side skal beherske et våpensystem hvor man skal treffe målet på første granaten. Treffer gjør den som er fattet og rolig. Forskjellene kommer til syne og oppfattes som en spenning når to kulturer skal ha en minste felles multiplum. Tropper fra forskjellige kompanier utgjør styrken som sendes til operasjoner ute. Da blir forskjellen veldige
  tydelige. Subkulturforskjeller kan være faglige relaterte forskjeller som forsterkes med
  avdelingskulturen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marius - september 28, 2010 at 12:05 pm
 7. De norske soldatene er blant verdens mest respekterte, og deres meritter i Afghanistan taler for seg selv. De følger ordre og gjør sin plikt som de skal. Den eneste ukulturen her er at regjeringen de er lojale overfor står i Norge og pisser dem opp etter ryggen.

  Når det gjelder Odin var han og er han konge over slagmarken, så han føler seg nok mer hjemme i Afghanistan enn sammen med røde journalister i Norge.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Odin eier dere alle - september 28, 2010 at 12:12 pm
 8. Odin bør bli hjemme sammen med justisminister Grete Faremo, hun burde ikke ha noen politiske verv etter denne saken. Det er visstnok ingen som husker lenger at hun måtte gå av som statsråd i 1996 etter avsløringene omkring politiets overvåkning av Berge Furre mens han var medlem av Lund-kommisjonen. Hvordan kan noen ha respekt for denne kvinnen etter hva hun har vært innblandet i? Som vi alle vet var hennes far også Ap stotingsrepresentant, derfor lukter det hele nepotisme lang vei.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jens - september 28, 2010 at 12:22 pm
 9. Mente naturligvis forsvarsminister i min kommentar. Siden hun har vært bistandsminister, justisminister, stortingsrepresentant, og olje- og energiminister kan man lett gjøre en feil.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jens - september 28, 2010 at 12:33 pm
 10. jeg vet ikke om man skal gråte eller le når avisene skriver at soldatene kan være nazister fordi de bruker norrøne symboler. det betyr at nynazistene har vunnet, de har klart å stjele vår kultur.

  vikingene(våre forfedre) var krigere, at det norske militæret bruker samme symboler er helt naturlig. og bra! MEN uttalelsene om at krig er bedre enn sex viser at Norge ikke har noe i krigen å gjøre. vi ødelegger ikke bare livene til folk i afganistan men også livene til soldatene som sendes ned.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  njord - september 28, 2010 at 1:14 pm
 11. Soldater som utsettes for et ekstremt press i en krigssone uttrykker seg ikke alltid politisk korrekt.

  Ytringene er uttrykk for følelser og ikke nødvendigvis rotfestede holdninger. Det blir absurd og dumt å stigmatisere og generalisere på grunnlag av noen følelsesladede (og for så vidt lite gjennomtenkte) uttalelser til pressen.

  At man maner til kamp mot fienden er noe enhver militær avdeling skal gjøre i en krigssone. Det styrker avdelingens samhold og minsker den angsten som hver og en av disse soldatene og offiserene også føler under overflaten. Kontrollert aggresjon er en anerkjent metode for å motvirke lammende angst i en stridssituasjon. Den er nødvendig for å kunne fungere i kamp og samtidig operere iht folkeretten. Det blir meningsløst å vurdere slike ytringer fra sin trygge tilværelse i Norge.

  Blir soldaten angrepet skal fienden bekjempes mest mulig effektivt og dermed også om nødvendig drepes. Det er krigens harde lov enten man liker det eller ikke. Sender vi soldater til en krigssone må vi akseptere den. Soldatene våre gjør en flott jobb der nede og trenger vår fulle støtte, ikke hetsende tabloidoppslag basert på bagateller.

  Veteran

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Morten - september 28, 2010 at 1:20 pm
 12. Denne saken er både usammenhengende, lite konkret, usaklig, dårlig fremstilt, ekstremt sensasjonssprengt og direkte pinlig.

  Fra løse sitater piskes det opp til nazister i Telemarks Bataljon, det dras frem et bilde med vikinghjelm fra Facebook og raljeres rundt en logo tatt fra en tegneserie. Hvor fjasete kan det blir egentlig? Dette kan i beste tilfelle si noe om umodne innstillinger hos enkelte, men så lenge norske soldater fortsatt får de beste skussmål fra internasjonale kollegaer så bør det komme før noe annet. De gjør åpenbart jobben sin og de gjør den tydeligvis korrekt.

  Her ser vi de negative aspektene ved forsvarets åpne linje. Hjemme i verdens tryggeste og rikeste land sitter fredelige sosialdemokrater som lever etter kardemommeloven og skal diskutere/forstå psykiske mekanismer og hverdagen til soldater i krigssoner? Hæ?!

  Fortsetter det på denne måten blir soldater vår tids krigsseilere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders - september 28, 2010 at 1:27 pm
 13. Da jeg var på sesjon i sin tid så lærte vi at “hensikten med militæret er at dere skal lære å drepe”. Vet ikke hvordan det er ved sesjon nå og hvordan det har vært ved andre steder i landet enn der jeg gikk, men hvis dette vi fikk høre skjer andre steder, så er allerede en negativ holdningskampanje i gang allerede ved sesjon for mange.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pasifist - september 28, 2010 at 2:04 pm
 14. Helt enig med Anders. Det første som slo meg nå jeg så overskriften var “Yes, her har vi utsagn tatt helt ut av sin sammenhegn”. Jeg tror kommentaren var mere ment om det rushet man får av å være i strid, og det skal ikke være noe tvil om at rushet du får av å stå der i kuleregnet er my sterkere an vanlig sex. Du hører kulene hyle forbi hodet ditt, rop og brøl og du vet hele tiden att livet ditt og dine venners er i døds fare.

  Tror ikke mange ting kan utløse følelser på samme måte.. Men det betyr ikke at vedkommende foretrekker krig framfor sex. Men at rushet er sinsykt mye større kan en ikke nekte for. Selv Ghandi ville kjent adrenalinet pumpe under slike situasjoner.

  Norrønt er en del av vår kultur, hvist har det meste av denne kulturen tragisk nokk blitt mistet siden kristedommen ble påtvunget oss, men ikke noe vi bør glemme. Dette er vår sanne kulturarv og noe som burde være llike viktig for oss som foreksempel kulturarven til en infødd amrikaner (Indianer). At dette nå er forpestet av diverse neo-nazister bør ikke tas til etteretning siden norrøn myologi i seg selv ikke har noe med rase hat eller lignende å gjøre.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Polly - september 28, 2010 at 2:14 pm
 15. Dessuten: Denne artikkelen forteller ingenting om det vesentlige i historien. Får de drept sine fiender, eller får de ikke? Hvilket skussmål norske soldater får av sine utenlandske kollegar er forøvrig totalt irrelevant på alle nivåer.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sparebank1 - september 28, 2010 at 2:31 pm
 16. Re. Vikingtiden, symbolbruk og koblinger til Nasjonalsosialisme (nazisme).

  Jeg skjønner at en i alle samenhenger når en ønsker å være nedlatende ift Vikingtidens navn og symboler – som i denne sak som nå går i pressen – konsekvent drar sammenligninger til nazismen, men det er et misbruk og direkte feil. Vikinge-eraen oppsto over 1000 år før nazipøblene startet sitt misbruk av vår historie. Kanskje det er ‘Godwin’s law’ som gjør seg gjeldende? Uansett, om pressen ønsker å bli tatt på alvor bør til stadige samenligninger med nazismen vurderes.

  Vedr. symbolbruk er det og rimelig kjent at nazipøblene brukte – og la beslag på – et hvert symbol de ønsket. Svastika symbolet fra India skulle være et rimelig godt eksempel.

  Lykke til norske soldater i Afganistan – dere gjør en god jobb!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Leiv - september 28, 2010 at 2:44 pm
 17. Forsvarsministeren er sjokkert over veteranenes følelser og uttalelser. Man kan vel stort sett plukke opp en hvilken som helst krigshistorisk bok og finne igjen de samme følelsene og språkbruken.

  Henrik Hovland oppsummerte veldig godt i Dagsnytt 18 i går, da han sa at det eneste kritikkverdige som egentlig har blitt avdekket i akkurat denne saken, er hodeskalle-affæren. Den tilskriver han dog ikke at soldatene våre har utviklet en villet og usunn hevn-/drapskultur; han sier snarere at dette er et problem som kan knyttes til den særnorske ordningen hvor vi ikke har underoffiserer (de stødige “gamlingene” i troppen, som holder ungdommen riktig fokusert og forhindrer krumspring).

  En infanterioffiser får kritikk for at han i en offensiv operasjon disponerer styrkene sine med den hensikt å drepe fienden. Noe annet ville vel strengt tatt være svært kritikkverdig og å utsette både folkene sine, allierte og oppdraget for den største fare.

  Soldatene blir fremstilt som at de heller vil drepe enn å ha sex. Dette er soldater som av yrke og plikt drives inn i en situasjon hvor det å drepe noen ganger er en påkrevet ingrediens. Konsekvensen av å ikke gjøre det, er at de utsetter seg selv og sine kamerater/allierte for fare. Når de da gjør dette, i moralens ytterkant, utløser det sterke følelser og eufori ved å lykkes – som jeg tror de som ikke har vært i kamp, kanskje kan forestille seg, men ikke fullt ut forstå. At de heller gjør dette, enn å ha sex, tror jeg personlig er en misforstått affære. At en soldat sier at opplevelsen av å drepe i kamp er sterkere enn å ha sex er helt greit – det er hans/hennes opplevelse. Å derifra utlede at soldaten vil foretrekke å drepe fremfor å ha sex er vel drøyt. Kan noen vennligst konstruere et hypotetisk eksempel hvor en soldat stilles overfor et valg der løsningen er enten å drepe en fiende eller å ha sex med kona?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Terrance - september 28, 2010 at 2:58 pm
 18. Jeg merker at journalister mener at våre soldater har kommet ut i et feil spor.
  Jeg ser også at de fleste som kommenterer mener at journalitene tar feil.

  Så jeg oppfordrer derfor journalistene til å tenke en gang til, og å ikke rope ulv ulv.

  Hvilke meritter har den norske soldat i Afganistan?
  Er det noen bevister for at det gjør noe feil?

  Når det gjelder symbolbruk og norrønt språk, hva er egentlig problemet nå?
  Ja, nazistene stjal og voldtok våre symboler under 2. verdenskrig. Nynazistene forsøker fortsatt å voldta våre gamle symboler.

  Ta dem tilbake!

  Ikke godta at slike symboler skal være ensbetydene med nazisme.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Holar - september 28, 2010 at 3:18 pm
 19. Vikingesymbolene til side. Å bruke hodeskallesymboler betyr kanskje ikke helt det samme ? for afghanere som det betyrfor de tyske soldatene og de landene i ISAF som opplevde hodeskallegruppene under 2. verdenskrig.
  Hva om tyskerne hadde brukt slike symboler? Ville vi reagert?
  Sverre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sverre Rimberg - september 28, 2010 at 4:07 pm
 20. “Ba dem se på seg selv som rovdyr.”
  Dette er et utbredt fenomen i utallige militæravdelinger verden over, også i forsvaret. Jegerkompaniet/ISTAR har f.eks slagordet “agmine consectamur”, som betyr “vi jakter i flokk”. Logoen til det samme kompaniet er en ulv. Det samme har GSV, mens panserbataljonen har en jerv i sin logo. For ikke å snakke om idrett, da spesielt lagsport. Hva er galt med dette? Hvis det gjør soldatene mer sammenspleisa og dermed bedre, hva har man da å klage på?
  Synes forøvrig denne saken er blåst ut av proporsjoner.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jeger - september 28, 2010 at 4:22 pm
 21. Når en leser all den oppstyr fordi soldater sier noe i media når de er i en krigsone så er det nok ment annerledes en de hadde sagt det hjemme
  Wenneburg sitt bilde med hjelm og hodeskalle er for en liten “Moralboost” om man kan sier det sånn…alle avdelinger har sine greier , kamprop ,osv før en dra ut i felten ..
  Vi spillte en sang på høytalerne… “Die motherfucker die”.. og mente ikke at de som man møter er motherfuckers..men det ga oss en “kick” og har vært “vår” greie

  Og når en soldat treffer en ” fiende” på 2770 meters hold med en M82 så fortjener han egentlig ikke noe annet en en medaille
  Det kreves utrolig dyktighet til det og han som ble truffet rekker ikke mer å sende hjem en norsk soldat i en kiste..bare positivt det

  Om de har malt hodeskaller og på noen hus er litt over the topp..men de sendet vel en “message”..

  Håper ikke det kommer en norsk soldat hjem i en kiste..da sier vel alle..det er fordi at dere bla bla bla..
  Skulle gjerne sett en politker eller stor General bare en uke med gutter i felten.. Bleie tilbud nå..tar med noen pakker Herr generalløytnant Bernt Iver Ferdinand , du kommer til å trenge de

  Man er i krig..og i en krig er man for å uskadeliggjøre fienden..ikke mer ikke mindre og jeg tror nok NATO styrkene er mer opptatt av “Rules of engagenment ” en Taliban er.
  Så gutter.. do your jobb as best as you can.. Red Mist..many times !!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tom - september 28, 2010 at 4:24 pm
 22. Fritjof bør holde kjeft.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  pelle - september 28, 2010 at 6:17 pm
 23. Artig, nok et møkka innlegg fra denne bløffen av en journalist som VG faktisk betaler for en jobb han gjør. Etter å ha sett flere av hans blogger, og også kommentert i noen av dem, begynner jeg å lure på hva det faktisk er denne mannen har som spesialfelt, norrøn mytologi, innvandring, og norsk kultur er det iallefall ikke.

  Tror igrunnen at de som burde holdes hjemme ifra Afghanistan er alle feltprestene, man burde vel tross ikke blande enda mer krig og religion sammen. At bruken av norrøne symboler og kamprop, blir sett på som urovekkende forteller oss mye om hvilken tilstand landet vårt er i om dagen.

  Nå får VG snart ansette noen journalister som vet hva de skriver, eller ihvertfall stille et krav om basis kunnskap om emnene de skriver om.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  KS - september 28, 2010 at 6:39 pm
 24. Synes ikke Fritjof skal holde kjeft.
  Selv flinke soldater kan gjøre feil – som i alle andre yrker. Hvis hevn, det å sammenlikne dreping med sex og hodeskalletegning blir akseptert som gode omgangsformer i forsvaret, er det på tide å si i fra.
  Historien fra Irak er et godt apropos til det som når avdekkes blant enkelte norske soldater i Afghanistan. Jeg tror det finnes noen tusen norske soldater som hverken kjenner seg igjen i, eller aksepterer handlingene og holdningene som er beskrevet de siste dagene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Frank - september 28, 2010 at 7:04 pm
 25. Her var det mange patetiske og følsomme mennesker som snakker med hjertet og ikke med hjerne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  aso - september 28, 2010 at 7:45 pm
 26. Jeg foreslår at samtlige før videre uttalelser setter seg ned, stikker fingeren godt ned i jorden og stiller seg selv følgende spørsmål.

  1: ” vet jeg egentlig hva jeg snakker om? er de opplysninger som foreligger gode nok til å komme med disse uttalelsene?Skjønner jeg eller har jeg egentlig kunnskap om det aktuelle tema?”
  2: ” Er jeg forankret i medias vinkling av saken, prøver jeg å søke annen informasjon?”
  3: ” Kunne det tenkes at jeg kunne komme med en lignende uttalelse? i en tilsvarende situasjon?”
  4: ” Er det slik at disse uttalelsene er representative for en hel avdeling eller forsvaret generelt?”
  5: ” Har det per dags dato forekommet brudd på folkeretten eller andre sentrale regler som er fastsatt vedrørende krigføring med norsk flagg på skulderen som vitner om moralsk fallitt?”
  6: ” hva gjør de bra?”

  Osv osv osv.

  Bruk hode, gjør opp en nyansert og reflektert mening og ikke la dere blinde av det ene eller andre. Ingen som kommenterer en slik sak sitter med en korrekt situasjonsforståelse men kun med biter av informasjon.
  Dette gjelder nok forøvrig også den gjennomsnittlige “ekspert” eller “politiker” : ) kos dere videre.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Alex - september 28, 2010 at 8:34 pm
 27. Flere av Forsvarets øverste offiserer viser en forbausende mangel på lojalitet. Det er like viktig å vise lojalitet nedover som oppover.

  Vår kronprinsesse ble nylig avbildet med et skjerf med dødningehode på. Hun fikk skryt fra de som forstår seg på moter, men hva sa Kongen om dette? Journalistene holdt forøvrig kjeft.

  Norrøne symboler er ikke bra sier feltpresten. Det minner oss om nazisme. Men hva gikk tyske soldater med i beltespennen? Burde vi derfor kvitte oss med symboler som stammer fra kristendommen?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gunnar - september 28, 2010 at 8:36 pm
 28. Som tidligere soldat i UNIFIL, og med bred kjennskap til mange som har vært ute, synes jeg flere burde prise seg lykkelig at vi så langt i de utenlandske avdelinger, ikke har mistet flere menn og kvinner som tjenestegjør ute.
  Kun en ting kan sies om dette; motivasjon vilje og respekt for både medsoldater og de sivile som vi jobbet / jobber rundt i oppdraget. Ikke bare sørger vi for sikkerheten rundt i AO men det blir også stilt medisiskt kompetanse for de som måtte trenge dette, 24 timer året rundt.
  Synes avisene og andre som måtte få behov for å lage “story’s”, om heller å skrive mer om den faktiske jobben som soldatene gjør der ute. HVem skriver for eksempel om det man må ofre for å tjenestegjøre ute? At man etterlater familie venner og andre hjemme i usikkerhet!? Om det savn man har for de “vanlige” sosiale ting i hverdagen.
  Mener personlig at i disse reportasjene på lang vei er med på å ødelegge den moral og mentale følelsen vi soldater føler for slik tjeneste. Mange av de jeg tjenestegjorde med i UNIFIL følte at dette var noe som ga noe tilbake til oss som soldater. At vi faktisk BIDRO med noe positivt til lokalbefolkningen. At de faktisk ville ha oss der, ikke bare som sikkerhet mot overgrep, men også som en del av samfunnet og de ting vi (økonomisk sett) bidro med.
  Skjønner at mange synes at mange soldater er “uskikket” og til dels uegnet for tjeneste for nato / FN, men har personlig opplevd mange som har møtt for opptak til utl.tjeneste med særdeles flott holdning og papirer andre bare kan drømme om- men nei, forsvaret har ikke bruk for slikt personell. At de blir avvist med dårligekommentarer som for høy BMI, at de dessverre har kalt inn for mange osv. Klart at det noen ganger stemmer, men man bør jo se den motivasjon som ligger bak hos de som melder seg “frivillig”. Teller ikke dette noe?
  Nei noen ganger sier folk noe som andre ikke liker, andre ganger brukes det ord og utrykk som kanskje ikke brukes i rett sammenheng. Vi er bare mennesker ikke maskiner som har innebygd ordbok- synonymbok.
  Er på TmBN side i denne saken og sier bare semper fidelis soldater.
  Stå på, uten dere har ikke kongeriket noen andre og dere gjør en fantastisk jobb.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Libanon soldat - september 28, 2010 at 8:40 pm
 29. Odin har like mye å gjøre på slagmarken som Gud, Allah, Shiva, eller hvilken som helst annen religiøs skikkelse. Det at noen plukker elementer fra forskjellige steder slik de passer dem, er problemet. Ikke det at gudene er på slagmarken, der de kan gi styrke og trøst til dem som trenger det.

  Jeg vil gjerne forbeholde meg retten til å kunne hente styrke fra min gud, uten at ”de frisinnede” stempler meg som nazist og sprø. Hva en soldat (eller menigmann for den saks skyld) roper på, må da være opp til den enkelte. Det jeg mener er verre, er bruken av symbolikk og ord, som ikke har noen mening for det enkelte individ, slik det ble gjort under andre verdenskrig og av enkelte grupperinger nå til dags.

  Det har i lang tid blitt akseptert at prester følger militære avdelinger både hjemme og ute. Er det ikke farlig å blande kristendom med forsvaret? Tenk om en prest skulle be for en tropp som skulle ut på oppdrag, det måtte da ødelegge deres unge sinn? Hvorfor er ikke dette kommentert i VG?

  Siden det blir referert til nazister under andre verdenskrig så skjedde vel det meste i guds navn og ikke i Odins?

  Så måten media har lagt frem denne saken på, viser heller ønsket om å selge meninger, enn å gi leseren et godt og oversiktlig bilde. Men mer kan en vel ikke forvente av dagsaviser?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  RooKee - september 28, 2010 at 9:01 pm
 30. Jeg synes Fritjof skal spørre alle eliteserielag fotball/håndball om hva de har til kamprop, da får han også noe å skrive om. Tenk etter hva slags forhold soldatene lever under, det er om å gjøre å overleve.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Britt - september 28, 2010 at 9:52 pm
 31. Jeg begynner å bli lei den politiske korrektheten. Hvor er den politikeren som tør stå fram og si at “krig er krig”. Punktum. Vi kan gjerne strekke oss etter idealet om den moralske soldat. Men vær så snill – ikke forlang det. Og i hvertfall ikke forfølg de som står på gulvet og utfører drittarbeidet (les: soldatene). Min spådom er at så snart en på forhånd moralsk soldat har vært i skarpt oppdrag og opplevd å bli beskutt – eller fått kameratens hjernemasse blåst ut over sitt eget ansikt – så er det slutt på moroa og krigens virkelige vesen tar over. Fri meg fra moralsk vås og kall en spade for en spade; krig er krig.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Phil Mc Crack - september 28, 2010 at 9:57 pm
 32. [...] This post was mentioned on Twitter by VamPus, Knut Johannessen, Endre, Lajla Ellingsen, EdvinFuglebakk and others. EdvinFuglebakk said: RT @vampus: anbefaler dagens kommentar http://tinyurl.com/2v3pscs fra @vgfrithjof – og også kommentarene under (og det er ikke ofte!) [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 33. Vikinghjelmer og Odin er ingen ukultur og den er ikke der for å gjøre soldater klar for drap. Makan til hysteri.

  Her er forøvrig en hel fregatt, med Jolly Roger og mannskap utkledd som vikinger.

  http://flagglima.com/?p=2403

  Prøv å vær litt mindre etnosentrisk neste gang Frithjof ;)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Vidar Daatland - september 28, 2010 at 11:44 pm
 34. synes det er helt greit,om det er hevn eller de roper vallhall spiller ingen rolle.krig er krig og forblir krig,krig er stygge ting,om norske tyr til viking symboler eller ikke spiller ingen rolle.hva med taliban som skriker gud er stor,drep i guds makt og allah er stor,hva faen med de da.tror binladen sier til sine terrorister,ikke rop allah aqbar for de internasjonale styrkene tror vi er gærne og at vi fører en relgiøs krig.drit og dra sytere,gå og legg dere.la våre soldater holde på med sitt uten at en drittsek skriver noe i et blad.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  bob arnold - september 29, 2010 at 1:01 am
 35. Lurer på hvor mange av de som kritiserer eller skriver om saken som selv har vært i kamp? Har våre generaler erfaring fra dette? Hva med Faremo? Eller VGs journalister? Tipper at mange som kommenterer denne saken i aviser og andre media ikke en gang har vært til førstegangstjeneste.

  Hva ville en selv ha gjort dersom en talibaner siktet på deg med fingeren på avtrekkeren. Ville du kankje tilbudt han en nyplukket bukett markblomster elelr ville du frenetisk ha korrigert ditt eget sikte og febrilsk trykket på din avtrekker før han gjorde det? I en slik situasjon ville nok de fleste kjenne en følelse de aldri har kjent før. Frykt, redsel, opphisselse, sinne m.m. Og følelsen etter å ha avfyrt skuddet og kankje drept motstanderen, hvordan vil den være? Hvordan skal man få utslipp for disse følelsene? Hvordan skal man tørre å gå ut i kamp igjen og møte frykten for å bli drept?

  Synes det er utrolig smålig av Forvarsministeren og hærsjefene og dolke disse gutta i ryggen. Faremo som sitter bak ett skrivebord og har liten eller ingen innsikt i det å være soldat annet enn å stå poserende med en skuddikker vest foran en stridsvogn. Og generalen med sprayboksen burde Istedenfor å spraye over ett dødningemerke på en minerydder tanks heller ha vist seg i felten sammen med gutta og sånn sett styrket moralen deres. En mye bedre måte å vise dem at de har støtte hjemmefra. Han kan samtidag ved selvsyn oppleve hvordan gutta er i krig ogh selv føle på kroppen hvordan de har det.

  For de som ikke har vært i Afghanistan og kjempet iog vet hvordan dete r, meld dere til tjeneste og begynn gjerne å dele ut blomster. Når dere ved selvsyn har sett hvordan situasjonen er der nede kan dere komme med deres velbegrunnede kritikk.

  Stå på gutter:-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jensern - september 29, 2010 at 8:54 am
 36. Dette må være den mest hensynsløse artikkelen jeg har lest om emnet. Våre soldater er ikke verd en sur sild. At de går i strid mentalt uskikket for kamp og derfor tar store tap som det oberst Steel hadde opplevd får de bare tåle. Det er mye viktigere at der ikke er en eller annen som skyter ned krigsfanger.

  Man må spørre seg om hva det er som driver denne journalisten? Hvilken verden lever du i? Der vil ALLTID våre en eller annen som skyter krigsfanger. Vi snakker om mennesker og de kommer i alle slags utgaver. Steele har ikke lært dem opp til å skyte krigsfanger. Det går an å lære dem aggressivitet som er helt nødvendig for å begrense tap og vinne slag uten at det innbefatter nedskyting av dem som er ufarlige og forsvarsløse i situasjonen. Det er forskjell på å barbere seg og å skjære haken av seg. Dersom Steels opplæring har begrenset tapene for hans menn og gjort dem mer suksessfull så har vel det en verdi? Svaret er ikke å stoppe opplæringen men å videreutvikle den til å ta vare på de som er blitt krigsfanger.

  Og så må man leve med at uansett opplæring vil der alltid være mennesker som begår krigsforbrytelser i en krig. I dette tilfellet var det jo beleilig. Man kunne henge bjellen på opplæringen og kulturen og selv fremstå som et uskyldig offer. Det er bedre det enn å være krigsforbryter.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole - september 29, 2010 at 9:56 am
 37. Man må like jobben sin for å kunne gjøre en bra jobb!!

  Er så jævla dritlei alle de som sitter her hjemme på sine høye pidestal og snakker dritt om de som reiser verden rund for å gjør en jobb som vi faen ikke burde gjort.

  De skal jo liksom beskytte oss da (egentlig så beskytter de olje for US, men det er en annen historie) så hold kjeften nå da journalister jævler, det er dere som ødelegger rykte til våre soldater…..

  Husk at dere kalles fjerde statsmakt av en grunn, og dere ødelegger faen for mange med pisset deres!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  BalderKlorin - september 29, 2010 at 12:25 pm
 38. Det er jo ikke slik at de norske styrkene har tattovert “krig er bedre en sex” på seg? De har ikke teksten på t-skjorter heller…

  At en enkelt soldat har sagt dette, ok… i et land med ytringsfrihet er det helt greit å si.

  Det underholder meg at soldaten/soldatene er samme greie for dere pressefolk. Det er forskjell på entall og flertall.

  Mvh

  Veteran

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders - september 29, 2010 at 12:27 pm
 39. Eg synst det er direkte kvalmende og se hvor mye dritt media kan skrive om våre helter på slagmarken kun for at de skal selge noen bra forsider..

  Det er ikkje noen speiderleir vi sender våre soldater til og de burde heller vite det at vi i norge støtter dem opp fullt og helt en at vi skal stå her på landegrensa og kaste dritt om de og deres jobb.

  De reiser ned dit og risikerer liv og helse for og stoppe eit tyrani fra og overta makten der nede, om de bruker norønn mytologi for og samle opp mot og humør så er det akkuratt det de bør gjere for det er jammen ikkje en lett jobb de har nå og når de kommer hjem og gjennopplever ting som har hendt der nede.

  Fritjof og resten av journalistlauget burde trekke hodet ut av ræva eit lite minutt og to og kansje tenke over hva signal de sender til soldatene våre med slike saker som dette. De som er i krig og de som har vært i krig

  Takk soldater og veteraner dere gjør en kjempejobb.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lar - september 29, 2010 at 2:31 pm
 40. UNIFIL UNROFOR , så en tur til irak og en til Afghanistan
  Anbefaler filmen nedenfor og så ser man hva virkligheten er

  Amadillo
  http://www.filmweb.no/trailere/article262768.ece

  På scene ved 1.07 stå grenadieren med en caps fra civil war og gir komando “ready fire” …ikke politisk korekt dresscode han har men alt er annerledes når en er in “battle”
  Alle kan gjør feil og under slike forhold og med livet på spill er det fort gjort å tar en feil avgjørelse som ikke kan bringe noen tilbake til livet
  Støtt heller soldatene en kritisere de

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ex soldat - september 29, 2010 at 3:30 pm
 41. Kan det være en ide å sende litt viagra nedover? ..og kanskje et par strippere?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Mr - september 29, 2010 at 3:34 pm
 42. Som alle andre har skrevet her støtter jeg våre soldater 100 % som gjøre en vanskelig jobb, og setter sine liv på spill nesten vær dag.
  Media skriver at det er en ukultur blant de norske soldatene, jeg kan ikke se det. Hva jeg ser og leser er norske officiere som motivere sine soldater for dagens oppgaver. Og om så våre soldater bruker kamprop som kan knyttes opp mott vår Norrørske kultur er det bra, etter min mening. (Vi skal alle til Valhall)

  Er det noe ukultur her så er det den ukulturen som media fører mot våre soldater.
  Hvor de skriver stykk om vår kultur og så er de så frekke å blande nazi inn i vår kultur arv. Bare for å blåse denne saken enda mere opp.

  La meg få under streke at nazismen har ingen ting med Norrøske kultur å gjøre. Ja det er sant at nazismen har henter ut ting fra Norrøske kulturen og brukt den i sin egen kultur, men det har de gjort med så mange andre kulturer også rundt om i verden. Hakekorset har de hentet fra Hinduismen og nazi hilsen har de hentet fra det Romerske rike og har heller ikke noe med nazismen å gjøre.
  Så er det noe ukultur her er det media som er skyldig.

  Så har vi våre høyest elskede politikere som kaster seg etter den ballen som media har startet. Og sier at dette må vi rydde oppi, Hva er det å rydde oppi? At de har brukt kamprop som Til Valhall, Til Valhall eller at de motiverender sine soldater for dagens jobb.
  Husk en ting dere har sendt dem ned dit for å gjøre en jobb for oss, for Norge, for det internasjonale samfunnet og ikke minst for Afghanistan.

  Denne jobben er vanskelig, farlig, demotiverende og kan ha et dødelig utfall som vi har sett og følt på kroppen.
  Så burde ikke jobben til politiker sin jobb å forsvare sine soldater og ikke slakte dem.

  Etter min menig er dette illojalitet mot våre soldater som dere politiker har send dem ned dit.

  Viking tiden og Norrøne kultur er hva vi er, og det ligger i blodet vårt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Runar - september 29, 2010 at 6:30 pm
 43. Ett stort problem her i landet er at folk hjemme vet ikke hva det vil si å være i krig. Dere har ikke hatt kuleregn rundt ørene, dere har ikke sett,luktet,og kjent på kroppen de enorme inntrykkene som kommer når en IED eller selvmordsbomber har sprengt en bombe eller seg selv i lufta. Tenk deg hvordan du selv ville reagert i en situasjon hvor du må skyte for å drepe, for selv å overleve.
  Vi har bare hverandre der nede. Når vi er der ute på oppdrag så er det aller aller viktigste for oss mannen ved siden av oss.Og det er det som driver oss.
  Vi gjør dette frivillig men vi trenger støtte fra det norske folk! Vi trenger en forsvarsminister og en forsvarssjef som støtter oss uansett hva som blir sagt eller gjort.
  Uansett om det blir gjort en feil fra vår side.
  Hilsen Afghanistan veteran

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Afganistan veteran - september 29, 2010 at 7:37 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00