Naturstridig

Fortellingen om jordens undergang fenger ikke. Det er for få som bryr seg. Det er det store klimaproblemet.

I enhver tysk bakgård er det et hav av søppelkasser. En for klart glass, en for brunt glass, en for grønt glass. En for plast, en for papir og en for metall. Og den lett illeluktende som heter «Biomülle», for matrester, fruktskall og annet organisk avfall.

Tyskerne har i en årrekke vært miljøbevisste. De handler økologisk mat og bærenett av hamp. De drikker upasteurisert fruktjuice med grums i bunnen av flasken. De har til og med hatt et helgrønt parti i regjering. Hvis det er noe land av de jeg kjenner, hvor man skulle tro at bevisstheten om klimaproblemene er høy, burde det være Tyskland.

Men tyskerne er mer redde for fattigdom, stormaktsambisjoner, muslimer, terror, ressursmangel og atomvåpen enn de er for klimaendringer. I USA er de mer redd for borgerkrig enn at jorden blir varmere. I Norge er vi mer redd for fattigdom enn at klimaet går til helvete. Dette kommer frem i en undersøkelse fra Mandag Morgen.

Ikke redde nok

Det som forskere, statsledere, partier og organisasjoner har utpekt til den største fremtidstrusselen, nemlig de menneskeskapte klimaendringene, har ikke utløst et bredt folkelig krav om at noe må gjøres. Ikke i Norge, ikke i Tyskland, egentlig ikke noe sted. Vi er ikke redde nok.

Skikkelig frykt følges alltid av et krav om handling. Gud hjelpe den regjeringen som ikke tok terrorfrykten på alvor etter 11. september. Hadde klimakrisen gjort oss like redde, hadde vi for lengst hatt en «Patriot Act» for miljøet.

I hele min levetid har vi vært klar over klimatrusselen. Bokstavelig talt. I VG 21. august 1969, samme dag som jeg kom til verden, kunne man lese saken «Mennesket på vei mot selvutslettelse».

Nesten alt den svenske professoren og miljøaktivisten Sven-Olov Løwdin sier i saken kunne vært sagt i dag. Han påpeker at det er de rikeste landene som forurenser mest, at utvikling og utslipp går hånd i hånd. Og konkluderer med at folket må opplyses. For når folk skjønner hva som er i ferd med å skje – at jorden til slutt går under – vil de tvinge politikerne til å innføre de upopulære tiltakene som må til. Uten opinionen i ryggen kan ikke politikerne ta det nødvendige oppgjøret med forurensende industri og de sterke økonomiske interessene, mener Løwdin.

Abstrakt trussel

Så hvor langt har vi kommet i dag, førti år senere? Jeg så nettopp en undersøkelse gjort av noen kolleger her på huset. De hadde spurt om folk var villige til å betale mer for en miljøvennlig bil. 53 prosent svarte nei. 26 prosent svarte ja. Slik er det rett før toppmøtet i København. Slik er det etter at vi har sett isbjørner på små isflak, etter høststormer og ekstremvær, etter flommen Katarina i New Orleans. Det hjelper ikke at folk sitter på fjellhyttene sine og ser tregrensen krype oppover lia år etter år. Vi lar oss ikke skremme.

Fortellingen om hvordan CO2 langsomt er i ferd med å kvele jorden, er ikke lett å formidle. I motsetning til den tunge smogen som i mange år lå over Los Angeles og Birmingham, det ekle oransje skummet som flyter i et utslippsrammet elv, i motsetning til algene i Mjøsa eller Mosselukta, er CO2-utslippene usynlige og abstrakte.

Utslipp og velstand

Vår vei mot velstand og høy levestandard er i stor grad tuftet på utslipp av CO2. Fantastiske oppfinnelser som bilen, kjøleskapet og elektrisk lys bruker alle energi. Og der det brukes energi slippes det som regel ut CO2. Industrien som vi er stolte av betyr også utslipp. Smelteverk, oljeleting og aluminiumsproduksjon. Alt bruker energi.

Finanskrisen, i all sin elendighet, er gode nyheter for jorden. Etter at den sørget for å stenge tusenvis av kinesiske fabrikker tidligere i år, så folk i Hong Kong solen for første gang på lenge. Smogen fra alle fabrikkpipene var borte.

Konsekvensen av å ta klimakrisen på alvor blir en ny fortelling. Historien om fremskritt og høyere levealder, den ganske fantastiske historien om hvordan vesten med tankekraft og hardt arbeid la naturen under seg i jakt på rikdom og høyere levestandard, blir med ett en historie om hvordan vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Den er ikke lett å fortelle. For i den fortellingen blir historien om menneskets skaperkraft og intelligens omgjort til en dyster tragedie om hvordan vi med stor besluttsomhet ødela hele jorden.

Akkurat Nå VG 3. desember

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

9 kommentarer

 1. Det er gjordt uendelig mange forsøk på å opplyse om konsekvenser av handlinger og også konsekvenser av naturens egne signaler.
  Men det har aldri lykkes.
  Og det vil det nok heller ikke på noe sett og vis før vi alle gisper etter luft.

  Og da bør man jo holde seg langt unna.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  kungfuz - desember 3, 2009 at 6:18 pm
 2. Ta vår jord som den er og tilpass dere som best dere kan. Vi bor på en levende planet i stadig forandring.

  Det mennesket har aldri eksistert (og vil aldri bli født) som kan overstyre/endre naturens lover, – uansett hvor mange trillioner som legges på bordet.

  Nå ser det jammen ut som delegatene til København-møtet også har begynt å få opp øynene…
  (Det tok sin tid!)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ARGUS37 - desember 3, 2009 at 7:00 pm
 3. Universet sparer på alt. Det er ikke jorda som trenger redning, det er menneskene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ff - desember 3, 2009 at 7:59 pm
 4. Takk for et nyttig innlegg, som i alle fall går ARGUS37s fatalistiske og bedrevitende holdning en høy gang.

  Imidlertid er det vel få som ser på klimakrisen som god for miljøet. Konflikten mellom utvikling og klima ser ut til å kunne forsterkes av de prosessene som utgjør det vi kaller finanskrisen. Det nettopp denne konflikten som kommer til å stå sentralt i København.

  Jeg er lite optimistisk mtp. mulighetene for en “løsning”. Selv om jeg ikke tviler noe særlig på at det vil komme i stand en avtale tror jeg innholdet i avtalen fort vekk kan bli relativt uinteressant. Men det er altså ikke temaet for denne kommentaren, som først og fremst søkte å peke på det at fianskrisen vel snarere er dårlig nytt enn godt nytt for miljøet.

  Takk for alle som engasjerer seg i klimaspørsmålet. Vi overpriviligerte og beskyttede nordmenn har en lei tendens til å avfeie meningsfylt internasjonalt samarbeid som umulig. Det tror jeg er en stor tabbe.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tomas - desember 3, 2009 at 11:31 pm
 5. CO2 er ikke en forurensende gass, den er ikke farlig. Dette er bevist gang på gang at kun er vitenskaplig svindel.
  “Finanskrise bra for planeten” Ja veldig når den tredje verden sulter ihjel + vestlige land marker også til at det er lite mat til alle.
  Hvor mange har død av golbaloppvarming og hvor mange dør av sult?
  Påtide å våkne opp! Slutt å vær så likegyldig og passiv, den informasjonen du får fra media er mange ganger rett ut løgn eller politisk propuganda.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pål - desember 4, 2009 at 9:34 am
 6. Det handler ikke om å bry seg eller ikke. Det handler om at vi er sjakk matt.
  Det økonomiske systemet som har gitt oss vår velstand er i ferd med å fortære selve livsgrunnlaget vårt, fordi dette systemet ikke kan fungere uten vekst.
  Vekst betyr uten unntak økt uttak av ressurser og økt bruk av energi for å prosessere disse til varer vi kjøper, og etter hvert kaster, og som gir næringslivet avkastning.
  Det er denne strømmen av ressurser fra råvare til produkter og videre til søppel som avleirer seg som overskudd i bedriftenes regneskaper. Dette overskuddet øker bedriftenes kapital, det er det som er selve formålet med deres virksomhet. Men mer kapital avler krav om enda større aktivitet for at den nye kapitalen også skal få avkastning.
  “Grønn vekst” er en bløff, for selv om energieffektivisering er mulig så fører ikke dette til mindre forbruk, tvert imot, det senker kostnadene og gjør det mulig å forbruke enda mer. ( Et fenomen som kalles Jevon’s Paradox )
  Det er bare å se på den nye “folkebilen” i India, som skal koste tilsvarende 10-15000 kr. Dette oppnås ved å lage en liten og økonomisk bil. Resultatet av at noen 100 millioner indere får råd til bil vil ikke akkurat vær minka utslipp av CO2.
  Dersom vi alle valgte å gå ned i forbruk så det monnet ville dette føre til en enda dårligere økonomi enn det finanskrisa har ført til, med økt arbeidsledighet som resultat. Dette vil i sin tur komme veltende tilbake mot alt som smaker av “grønn” politikk, og vi får en ny “høyrebølge”.

  Vi har malt oss selv fullstendig inn i et hjørne: Hele vår opplevde velstand baserer seg på i eksponentielt økende fart å omdanne ressurser til søppel.
  Det er slik vaårt økonomiske system fungerer, og det kan ikke fungere på noen annen måte.
  Å gjøre no med dette har ikke lykkes tidligere, og vil neppe lykkes nå.
  Derfor er vi en sivilisasjon på vei mot undergangen, og ingenting vil forandre dette.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nadir - desember 4, 2009 at 10:09 am
 7. Selvom de har vært flinke til å skremme oss til å bli “klimabevisste” har det vært lite ordentlige forklaringer på hvordan tiltakene faktisk har noen effekt. Jeg og sikkert mange med meg er mer villig til å betale mer hvis man kan forstå logikken i det, og der tror jeg politikere og media har en utfordring.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sumeerian - desember 4, 2009 at 10:52 am
 8. Tiden nå handler om å møte situasjonen med menneskets unike tilpassningsevne. Ja. Vi er på mange måter matt. Mentalt, strategiskt og ressursmessig. Men der andre arter før oss i slike situasjoner har endret seg eller gått under har våre forfedre tatt nye grep og endret situasjonen. Vi har som individer en enorm tilpassningsevne.

  Klarer vi å overføre det til den sivilisasjonen vi lever i, eller vil vår sivilisasjon (en samling menneskelige individer) gå under for å bli erstattet med en annen. Uansett tror jeg mennekset vil overleve.
  Jeg er sikker på at samfunnet slik vi har skrudd det sammen idag ikke vil overleve.
  Nettopp fordi det er basert på vekst gjennom økt ressursbruk og økt søppelproduksjon.
  Utfordringen blir å finne tanker, ideer og mennesker som kan lede denne eller en annen sivilisasjon inn i en situasjon der velstand ikke er fundamentert på vekst. Der søppelproduksjon og ressursforbruk er minimal men produksjonskapasiteten likevel stor nok til å dekke våre legitime behov. Er det du, jeg, han eller henne som skal klare det. En ting er ihvertfall sikkert. Ingen kan gjøre en slik jobb uten å gå helhjertet inn for det. Det nytter ikke å sitte å blogge. Man må reise på seg og gå ut i verden der besluttninger taes og snakke uredd, radikalt, høyt og klart. Så det hjelper hverken å være liberalist, konservativ eller sosialist. Lykke til

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Torleif Remme - desember 4, 2009 at 1:48 pm
 9. Kan problemet ligge i at folk flest ikke er overbevist om at klimaendringene er menneskeskapt?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Millenblogg - februar 17, 2010 at 11:10 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00