Skinnedemokratiet

ØSTFOLDBANEN (VG) Det blir ikke mye skinner av å prate. Men det blir jo en del å prate om.

Mussolini for eksempel. Den fascistiske diktatoren i Italia, som endte sine dager hengende opp ned fra en kjøttkrok i Milano som et simpelt slakt. En forståelig hevn fra det folket han hadde trampet på gjennom mange år.

Han var en oppblåst tyrann. Og en ulykke for Italia. Men han fikk togene til å gå. I rute. Det sier i hvert fall myten. Det ville ikke overrasket meg om passasjerene på Østfoldbanen i svake øyeblikk lengter etter en sterk mann.

I sneglefart mot fremtiden

De neste tjue årene, kommer Østlandet til få flere hundre tusen nye innbyggere. Transportøkonomisk Institutt (TØI) sier det kommer til å bety lange køer på veiene. Enda lenger enn i dag. Problemet kan løses med bedre kollektivtilbud.

En regntung morgen på Østfoldbanen inn mot Oslo, føles ikke som fremtid. Ikke som nåtid en gang. Togsettet er fra en tid da fedre uten blygsel røkte sigaretter i bilene, mens barna kravlet fritt rundt i baksetet.

På lokalstrekningen Moss – Oslo er 86 prosent av togene i rute. Det høres kanskje ikke så galt ut. Men hvis du tar toget til jobben hver dag, betyr det at du må regne med forsinkelser minst en dag i uken.

Og prosenten gjelder alle avganger. I rushtiden går togene så tett på skinnegangen, at forsinkelser forplanter seg som svineinfluensa bakover i sporet.

Det folk vil ha

Allikevel. Siden alternativet er tyktflytende bilkøer, er det stadig flere som velger tog til jobb. Siden 2002 har antallet reisende på Østfoldbanen økt med 600 000.

Det kunne vært mange flere. Ikke bare på Østfoldbanen, men på alle toglinjene på Østlandet. Hvis det hadde vært plass.

Det er det ikke. I dag går togene på Østfoldbanen med 90 – 100 prosent belegg i rushtiden. Og sporkapasiteten er sprengt. Det betyr færre avganger enn det er marked for. Og lengre reisetid.

Hvis ikke det blir bygget moderne dobbeltspor på Østlandet, kommer passasjerveksten til å flate ut av seg selv. Mens flyttestrømmen til Østlandet fortsetter. Det betyr enda lengre bilkøer.

Handlingslammelsen når det gjelder å bygge ut et moderne togtilbud virker total. Flere generasjoner politikere har stirret fakta i hvitøyet, uten å få til noe annet enn småtteri.

Handlingslammede

Moderne kollektivtrafikk går ofte, går fort og går når den skal. Det er ikke så vanskelig å få til. Men det krever vilje og evne til å gjennomføre. Det siste er fraværende i norsk politikk.

Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland klarte ikke å holde seg denne uken. Han spådde at dobbeltspor på Østlandet neppe var på plass før i 2040. Jeg tror han har rett. Dessverre. Med mindre det dukker opp en norsk Mussolini. Og det er en for høy pris å betale. Selv for dobbeltspor.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete presenterte tidligere i år Nasjonal Transportplan (NTP). Et dokument som beskriver hva som skal gjøres frem til 2019. Der inngår et skikkelig togtilbud på Østlandet som en viktig del.

Men en NTP er lite mer enn løfter. Pengene til utbygging må bevilges for ett år av gangen. Et nytt storting etter valget kan enkelt kaste om på planene. Den forrige NTP’en var ikke i nærheten av å bli oppfylt.

Løfter koster ingenting

Det virker av og til som om man tror at jobben er gjort i det løftet er gitt. Jeg sier at jeg skal gjøre det, og så er det gjort. En fremgangsmåte man kan kjenne igjen fra husarbeid eller gjerdemaling. I det man har gitt et ganske troverdig løfte, kan man legge seg ned på sofaen, eller sette seg foran TV-en igjen. Og slå seg til ro at man i hvert fall har gjort noe.

Veier kan bygges med prosjektfinansiering og bompenger. Skinnegang er mer komplisert. Det krever finansiering fra det offentlige. Og når pengene skal deles ut står de folkevalgte ofte i veien for en nødvendig utbygging av noe så folkelig og allmennyttig som tog. Selv om de fleste av dem sier det er viktig.

Isteden fantaserer nå en del stortingsrepresentanter om lyntog mellom Oslo og Bergen, og Oslo og Trondheim til flere hundre milliarder. Akkurat som om det er der skoen trykker. Flytrafikken mellom Oslo og Bergen frakter i snitt drøyt fire tusen passasjerer hver dag. Sammenlign det med rushtrafikken ut og inn av de store byene.

Når samferdselspolitikere ikke makter å levere et brukbart kollektivtilbud i de mest folkerike delene av Norge, tror jeg det fyrer opp politikerforakten mer enn alle TV-programmer og lusne debattknep til sammen. Fortjent er det også.

De som lover og lover uten å få til noe, fortjener nemlig folkets forakt.

fra VGs papirutgave 27. august

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00